" /> Bel Soğukluğunun Belirtileri Ve Tedavisi – Erkek Saç Modelleri, Erkek Saç Bakımı, Bıyık Modelleri, Sakal Modelleri, Erkek Dövme Şekilleri

Bel Soğukluğunun Belirtileri Ve Tedavisi

Paylaş
 

Bel soğukluğu alan kişide, hastalığın ilk belirtileri 48 saat ile bir hafta arasın­da bir süre (kuluçka süresi) sonra orta­ya çıkar.

Erkeklerde idrar sorunları olur. Sık sık ve ağrılı idrara çıkarlar. Penisten be­yazımsı bir akıntı gelir. Eşcinsel erkek­lerde makatta ağrı, kızarıklık ve kaşın­tı yapabilir.

Tedavi edilmeyen belsoğukluğu, idrar yoluna açılan bezlere geçerek erbezlerinin şişmesine neden olur. Erkeklerde be­lirti görülmemesi, ender de olsa olanak­lıdır.

Kadınların çoğunda ise hastalık belir­tileri bulunmadığından, hastalandıkla­rını fark etmezler. Belirti bulunduğun­da ise bu, hafif bir vajinal akıntı ya da bazen ağrılı idrar yapmadan öteye geç­mez.

Belsoğukluğu tedavi edilmeyecek olursa, vajina çevresindeki bezlerde şiş­meye neden olabilir. Enfeksiyon, rahim boynundan rahime, oradan da fallop borularına yayıldıkça karın ağrısı, ateş ve halsizlik ortaya çıkar. Enfeksiyonun bu ölçüde yayılması, kısırlık da yapabi­lir.

Bazen enfeksiyon kana geçer ve ek­lemlerde iltihaplanmaya yol açabilir. Ancak bu tür eklem iltihabı 24 saat için­de iyileştirilebilir. Ender olarak da kalp ve karaciğer çevresinde iltihaplanma gö­rülür.

Tehlikeleri

Belsoğukluğunun en büyük tehlikesi, hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan ya­yılmış olmasıdır. Üreme organlarına ya­yılıp kısırlığa yol açması da ikinci tehlike­sidir.

Tedavi

Belsoğukluğu genellikle ya bir tek pe­nisilin enjeksiyonuyla ya da ağız yoluy­la yüksek dozlarda penisilin ve ampisilinle tedavi edilir. Penisiline alerjisi olan hastalarda başka antibiyotiklerden ya­rarlanılır. Belsoğukluğu bakterilerinin büyük bir bölümü penisiline dirençlidir. Bu gibi durumlarda da tetrasiklin gibi ilaçlar verilir.

Tedavinin tek doz penisilinle sağlana­bilmesine karşılık, hastanın daha sonra da doktora gitmesi gerekir. Doktor, hem tedavinin başarılı olup olmadığını kontrol eder, hem de iki hastalık birlikte bulaşmış olabileceğinden, hastada fren­gi de bulunup bulunmadığını ortaya çı­karmak için gerekli incelemeyi yapar.

Belsoğukluğu belirtileri genellikle 24 saat içinde iyileşir, ama erkeklerdeki su­lu akıntı haftalarca sürebilir. Başlangıç­ta penisilin yerine tetrasiklin kullanıl­mışsa, akıntı da kesilir.

Hasta, hastalıklı kişilerle ilişkiyi sür­dürmezse, belsoğukluğunun yineleme olasılığı çok düşüktür. Yine de muayenelerle tedavinin başarısını denetlemek gerekir.

Bel soğukluğuna yakalanmış olan ki­şilerin eşleri de, kontrol ve tedavi edil­melidirler. Gerekirse hekimler hastala­rı, bir hastaneye sevk ederler.

Hastalar enfeksiyondan tam anlamıyla kurtuluncaya kadar cinsel ilişkiden kaçınmalıdırlar. Bu süre yaklaşık üç haftadır.

Son beş yıl içinde, belsoğukluğu (frengi ile birlikte) sayısında bir artış ol­muştur. Daha da artmasını önlemek, hatta hastalığı bütünüyle ortadan kal­dırmak, ancak hastaların bilinçlenme­siyle olanaklıdır. Hastalanan kişilerin hemen tedavi için doktora ya da hasta­neye başvurmaları ve başkalarına bulaş­tırma riskini ortadan kaldırmaları gere­kir.

Çoğu hasta hastalığından utanarak doktora gitmekten çekinir. Oysa doktor­lar, hastayla ilişkilerinde ahlaksal değer yargılarına yer vermediklerinden, en kü­çük bir kuşkuda bile hemen doktora gö­rünmenin sağlık açısından en doğru dav­ranış olacağı açıktır.

Bu yazı 1548 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

REKLAM
Facebookta bizi bulun